Limarka Hesteparadis

Limarka

Limarka Hesteparadis

Org nr. 911750090

Limarka Hesteparadis er oppstalling av egne hester til privat bruk. Hestene går på utegang, men med tilgang på leskur.

Vi har fått byggegodkjennelse til å bygge stall :-) Denne vil bli satt opp i løpet av 2015.

Vi ønsker å ha et lite oppdrett av hesterasene Frieser og Barockpinto.

Copyright© Ragnhild Johannessen

All Rights Reserved